c47 tsurikichi doumei various kenka ya nan demo r various cover
girochin daitouryou cover